top of page

 Finalitat de la UdG transparència

La finalitat d’aquesta pàgina web, UdG transparència, és principalment donar a conèixer tota aquella informació que fa referència a la transparència de la Universitat de Girona. Així doncs, totes aquelles persones interessades en aquest tipus d’informació, com són bàsicament estudiants, actuals i futurs de la UdG, i tot el personal i docència que en forma part, podran estar informats de tot el que fa la Universitat.


A més a més, en aquesta pàgina de transparència es trobarà tot allò que a la pàgina web oficial no apareix com per exemple: qui són, la seva filosofia corporativa, el seu  pla estratègic, la seva oferta i demanda acadèmica i les dades d’interès econòmic ja siguin ingressos o despeses. D’aquesta manera, la UdG amb aquesta pàgina web també es mostrarà com a una institució seria, lleial i transparent. Per tant, tothom podrà conèixer més a fons la Universitat i tot el que hi ha al darrera.


En conclusió, la finalitat d’aquesta pàgina web és crear transparència, és a dir, mostrar què és i com és la UdG, tenint en compte tots els apartats, des de les dades econòmiques, fins qui i què en forma part.

bottom of page